Products/Solutions

Công ty CP Công nghệ TK 25 (25 Inc.)

HỆ SINH THÁI GANNHA.COM

Công ty TNHH Nông nghiệp số AGRICONNECT

Giải pháp IoT cho nông nghiệp

Công ty TNHH Hệ thống Cơ điện tử xanh GREMSY

Dòng sản phẩm Gimbal đa chức năng

Công ty CP Công nghệ ACIS

Nhà thông minh – Smart Home ACIS

Công ty TNHH Công nghệ HYNIZ

HYNIZ – Giải pháp Robot tự động

Chi nhánh Công ty TNHH MLTECH

Robot phục vụ thông minh

Công ty TNHH Công nghệ KODIMO

STEAM Monte Robot

Công ty Cổ phần CYFEER

Phần mềm quản lý chung cư CyHome

Công ty TNHH Công nghệ GIAO THOA

Khóa thông minh ATOVI

Công ty CP PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX

Xe máy điện thông minh ứng dụng IoT và Big Data

Công ty CP Công nghệ TK 25 (25 Inc.)

HỆ SINH THÁI GANNHA.COM

Công ty TNHH Nông nghiệp số AGRICONNECT

Giải pháp IoT cho nông nghiệp

Chi nhánh Công ty TNHH MLTECH

Robot phục vụ thông minh

Công ty TNHH Công nghệ KODIMO

STEAM Monte Robot

Công ty Cổ phần CYFEER

Phần mềm quản lý chung cư CyHome

Công ty TNHH Công nghệ GIAO THOA

Khóa thông minh ATOVI

Công ty CP PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX

Xe máy điện thông minh ứng dụng IoT và Big Data