Products/Solutions

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Gadget

CALLIO – Tổng đài thông minh tích hợp CRM

Công ty TNHH MTV Năng lượng mặt trời Anh Minh Global

Ứng dụng AI phân tích và dự báo sự cố hệ thống điện mặt trời

Công ty CP Công nghệ Phenikaa MaaS

Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông

Công ty CP Công nghệ TK 25 (25 Inc.)

HỆ SINH THÁI GANNHA.COM

Công ty TNHH Nông nghiệp số AGRICONNECT

Giải pháp IoT cho nông nghiệp

Công ty TNHH Hệ thống Cơ điện tử xanh GREMSY

Dòng sản phẩm Gimbal đa chức năng

Công ty CP Công nghệ ACIS

Nhà thông minh – Smart Home ACIS

Công ty TNHH Công nghệ HYNIZ

HYNIZ – Giải pháp Robot tự động

Chi nhánh Công ty TNHH MLTECH

Robot phục vụ thông minh

Công ty TNHH Công nghệ KODIMO

STEAM Monte Robot

Công ty TNHH MTV FMAN

FMAN – BẠN NHÀ NÔNG VIỆT

Công ty Cổ phần CYFEER

Phần mềm quản lý chung cư CyHome

Công ty CP Drone Pro Việt Nam

Hệ thống Drone vận chuyển thông minh

Công ty CP Phát triển giáo dục Vườn Sáng Tạo

Kit VStino – Huấn luyện STEM về Điều khiển và Lập trình

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viotek

Nacur Vital – NanoCurcumin Liquid

Công ty TNHH Saigon Sanomat

Nanosol – Photocatalyst Nanomaterials

Dự án Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nextfarm – Giải pháp nông nghiệp thông minh

Công ty CP Công nghệ Meetech

Meetech 3D Printer

Công ty TNHH Công nghệ GIAO THOA

Khóa thông minh ATOVI

Công ty CP PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX

Xe máy điện thông minh ứng dụng IoT và Big Data

Công ty CP Công nghệ Nanochip

Smart Home Ecosytem

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Gadget

CALLIO – Tổng đài thông minh tích hợp CRM

Công ty CP Công nghệ TK 25 (25 Inc.)

HỆ SINH THÁI GANNHA.COM

Công ty TNHH Nông nghiệp số AGRICONNECT

Giải pháp IoT cho nông nghiệp

Công ty CP Công nghệ ACIS

Nhà thông minh – Smart Home ACIS

Chi nhánh Công ty TNHH MLTECH

Robot phục vụ thông minh

Công ty TNHH Công nghệ KODIMO

STEAM Monte Robot

Công ty TNHH MTV FMAN

FMAN – BẠN NHÀ NÔNG VIỆT

Công ty Cổ phần CYFEER

Phần mềm quản lý chung cư CyHome

Công ty CP Drone Pro Việt Nam

Hệ thống Drone vận chuyển thông minh

Công ty CP Phát triển giáo dục Vườn Sáng Tạo

Kit VStino – Huấn luyện STEM về Điều khiển và Lập trình

Dự án Nông nghiệp thông minh Nextfarm

Nextfarm – Giải pháp nông nghiệp thông minh

Công ty TNHH Công nghệ GIAO THOA

Khóa thông minh ATOVI

Công ty CP PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX

Xe máy điện thông minh ứng dụng IoT và Big Data

Công ty CP Công nghệ Nanochip

Smart Home Ecosytem

Công ty TNHH MTV Năng lượng mặt trời Anh Minh Global

Ứng dụng AI phân tích và dự báo sự cố hệ thống điện mặt trời

Công ty TNHH Hệ thống Cơ điện tử xanh GREMSY

Dòng sản phẩm Gimbal đa chức năng

Công ty CP Công nghệ ACIS

Nhà thông minh – Smart Home ACIS

Công ty TNHH Công nghệ HYNIZ

HYNIZ – Giải pháp Robot tự động

Công ty TNHH Công nghệ KODIMO

STEAM Monte Robot

Công ty CP Drone Pro Việt Nam

Hệ thống Drone vận chuyển thông minh

Công ty CP Phát triển giáo dục Vườn Sáng Tạo

Kit VStino – Huấn luyện STEM về Điều khiển và Lập trình

Công ty CP Công nghệ Meetech

Meetech 3D Printer