STEAM Monte Robot

Date posted: 06/23/2021

– CEO: Tống Vũ Thân Dân

– Email: dan.tong@kodimo.com

– Website: https://kodimo.com/

Công ty được thành lặp năm 2016 với mục tiêu mang đến cho trẻ em Việt Nam phương pháp tiếp cận kiến thức và phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 theo hướng tích hợp STEAM (Science – Khoa học, Technology – Công nghệ, Engineering – Kỹ Thuật, Arts – Nghệ thuật, Maths – Toán học) và lập trình, phát triển tư duy.

Kodimo mong muốn tạo ra môi trường học tập giúp thúc đẩy trí tưởng tượng, sự sáng tạo vốn có của trẻ em, đồng thời tạo ra các công cụ giúp trẻ em được tưởng tượng và sáng tạo ra tương lai cho chính mình.

Hiện tại Kodimo đang tập trung phát triển sản phẩm hỗ trợ và giúp trẻ em từ 3 tuổi trở lên phát triển trí tưởng tượng và kỹ năng tư duy thông qua bộ sản phẩm Monte.

Bộ sản phẩm Monte là sự kết hợp giữa các nguyên tắc trong giáo dục theo phương pháp Montessori và khoa học công nghệ. Lấy cảm hứng từ phương pháp giáo dục Montessori, lấy trẻ em làm trọng tâm, học thông qua thực hành, kết hợp với công nghệ hiện đại để các em tiếp cận với các kiến thức mới của thế kỷ 21 một cách tự nhiên.