Hội thảo “Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp – Nhận diện, khai thác và bảo vệ”

Với mục tiêu hỗ trợ các startup cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nhận diện, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, vào các ngày 03/7,09/07 và 10/7/2021, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) phối hợp với Công ty Luật TNHH Aplolat Legal tổ chức chuỗi Hội thảo trực tuyến “Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp – Nhận diện, khai thác và bảo vệ”  qua Google Meet.

Tham dự Hội thảo, hơn 50 đại diện các doanh nghiệp/startup và các đơn vị được lắng nghe những chia sẻ hữu ích về cách thức xây dựng bộ quản lý tài sản sở hữu trí tuệ, các phương thức khai thác, theo dõi, giám sát, kiểm toán quyền sở hữu trí tuệ; bên cạnh đó là những chia sẻ chi tiết và cụ thể về các phương thức bảo vệ tài sản trí tuệ, thực tiễn thực thi pháp luật bảo hộ các quyền đối với tài sản trí tuệ cũng như các trường hợp tham khảo.

Để cập nhật thêm thông tin về các sự kiện của SHTP-IC, vui lòng truy cập https://www.facebook.com/shtpic