Hội thảo Công viên Khoa học “TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA KHU ĐÔ THỊ SÁNG TẠO TƯƠNG TÁC CAO PHÍA ĐÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Nhằm góp phần xây dựng Khu Đô thị Sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố, Thành phố cần có một Công viên Khoa học có vai trò của như là công cụ để chuyển dịch cơ cấu từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức, Công viên Khoa học được xem như là một bến cảng công nghệ (technology port) thuận tiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa công nghệ cao, tạo một cửa ngõ quan trọng trao đổi tri thức công nghệ, sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ công nghệ cao; Công viên Khoa học là một địa chỉ cung cấp nguồn nhân lực công nghệ cao, là tác nhân chuyển biến thành nội lực quốc gia để tạo một động lực sản xuất mới; và Công viên Khoa học cũng là nơi ươm tạo các doanh nghiệp non trẻ thành các doanh nghiệp đủ mạnh và được cấy vào nền kinh tế quốc gia, để có thể đương đầu với thị trường khắc nghiệp.


Hội thảo được tổ chức trực tuyến vào lúc 8 giờ 30 ngày 12/11/2020 tại 04 điểm cầu, bao gồm:
+ 01 điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh (Khu Công nghệ cao): Quy tụ các diễn giả trong nước trình bày tham luận và khách mời tham dự Hội thảo.
+ 03 điểm cầu tại Nhật Bản, Campuchia và Hà Nội: Các diễn giả trình bài tham luận, tương tác với khách mời và được truyền thông tin trực tiếp đến điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.