Giải pháp IoT cho nông nghiệp

Date posted: 06/25/2021

  • CEO: Phạm Văn Bình
  • Email: binh.pham@agriconnect.vn
  • Website: www.agriconnect.vn

Công nghệ IoT (Internet of Things) của AgriConnect đã xây dựng và thiết kế thành công phần cứng (điện tử, cảm biến) để ghi nhận dữ liệu từ môi trường canh tác.

Công ty Nông nghiệp số AgriConnect ra đời với hướng nhìn chung của các thành viên sáng lập “Nông nghiệp công nghệ cao là một giải pháp thay thế cho nông nghiệp truyền thống, đây là một xu hướng tất yếu”. Công nghệ IoT (Internet of Things) của AgriConnect đã xây dựng và thiết kế thành công phần cứng (điện tử, cảm biến) để ghi nhận dữ liệu từ môi trường canh tác. Hiện nay, các thiết bị cảm biến của AgriConnect tập trung vào các thông số nhiệt độ, ẩm độ không khí, nhiệt độ, ẩm độ đất, ánh sáng, khí CO2, nhiệt độ, pH và EC (electro-conductivity) của nước (dung dịch thủy canh) và điều khiển tự động tất cả các thiết bị ở trang trại phục vụ cho nông nghiệp.

AgriConnect hiện cung cấp các giải pháp công nghệ và chuyển giao quy trình sản xuất nông nghiệp thông minh như:

– Mô hình nhà trồng với công nghệ IoT.

– Giải pháp Trại nấm ứng dụng IoT.

– Giải pháp nhà trồng rau thủy canh tự động.

– Các sản phẩm theo dõi, kiểm soát môi trường và điều khiển thiết bị nhà nuôi yến.

Công nghệ này của AgriConnect đã được sử dụng ở các trang trại rau (3000m2), trại nấm, nhà nuôi yến ở các tỉnh Tiền Giang, Bình Dương, Bình Định, Lâm Đồng, Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,…

Các lợi ích do công nghệ này mang lại bao gồm:

Tiết kiệm công lao động, chăm sóc trong suốt quá trình sinh trưởng của Nấm

Giúp ổn định về năng suất và chất lượng cho sản phẩm đầu ra.

Không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết bên ngoài và có thể điều chỉnh thời điểm thu hoạch Nấm.

Mô hình thu thập và phân tích dữ liệu được phát triển bởi AgriConnect và 2 đối tác chiến lược RIBE và JVN