Giải pháp AI hỗ trợ quản lý và bảo trì nhà máy năng lượng mặt trời

Date posted: 06/25/2021

AI Dynamix là một startup trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập trung vào xây dựng các giải pháp hỗ trợ quản lý và bảo trì nhà máy năng lượng mặt trời.

AI Dynamix tập trung phát triển thuật toán lõi về phân tích xử lý dữ liệu của nhà máy điện mặt trời nhằm xây dựng hệ thống mở bao gồm các thành phần chính:

  • Các thiết bị IoT thu thập dữ liệu: Gồm các thiết bị tự phát triển và các thiết bị của hãng thứ 3 kết nối thông qua Open API.
  • Thu thập ảnh nhiệt và không ảnh từ Drone của công ty hoặc từ đơn vị khác.
  • Hệ thống phân tích ảnh nhiệt và không ảnh của Drone.
  • Core Predictive Maintainance để chẩn đoán sớm lỗi dựa trên dữ liệu.
  • Core phân tích IV-Curve trực tiếp cho chuỗi Panel.

Hệ thống hỗ trợ vận hành bảo trì lỗi từng tấm Pin, các báo cáo tùy biến và phù hợp các chuẩn quốc tế.

Hiện tại AI Dynamix đang cung cấp các gói giải pháp chính: Hệ thống kiểm tra tấm pin bằng Drone; Hệ thống quản lý nhà máy điện mặt trời.

Năng lượng tái tạo hiện đang là một lĩnh vực được quan tâm đầu tư phát triển tại Việt Nam. Các nhà máy điện mặt trời rất cần sự giúp sức từ các giải pháp quản lý thông minh và tiện lợi. Điều này tạo động lực phát triển cho các startup tương tự như AI Dynamix, góp phần đưa lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong tương lai.