FARMBOX – Giải pháp quản lý và giám sát nông trại từ xa

Date posted: 07/20/2021

  • CEO: Đỗ Minh Tân
  • Email: dmtan@agrhub.com
  •  Website: https://www.agrhub.com/

AGRHUB là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp, tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp nông nghiệp thông minh, giúp người nông dân dễ dàng áp dụng các tiến bộ công nghệ vào canh tác nông nghiệp. Các công nghệ/giải pháp thông minh được Agrhub cung cấp là: Internet of Things, dữ liệu lớn (big data) và máy học vào việc quản lý và giám sát nông trại mọi lúc, mọi nơi.

Công ty cung cấp giải pháp quản lý và giám sát nông trại từ xa cho người nông dân mang tên FARMBOX. Các thiết bị thông minh sẽ được liên kết với ứng dụng FARMBOX. Sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và là sự kết hợp của 3 chức năng quan trọng:

  • Quản lý nông trại toàn diện,
  • Phân tích và dự báo rủi ro,
  • Hệ thống kiểm soát môi trường tự động.

Với FARMBOX, người sử dụng có thể quản lý và điều khiển canh tác tự động một cách chính xác và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí canh tác.

 

 

Cụ thể hơn, chủ trang trại, người quản lý và có thể là cả đối tác sẽ có thể quản lý, theo dõi quá trình sản xuất một cách đơn giản nhưng trực quan và tối ưu tại một nơi duy nhất, gia tăng hiệu quả sản xuất và mở rộng lợi nhuận tối đa.

 

 

 

Hiện sản phẩm được áp dụng thực tế trong các mô hình canh tác khác nhau như: nhà lưới, nhà nấm, thủy canh ngoài trời và thủy canh trong nhà, vườn nhà, nhà màng, canh tác đa tầng, trang trại ngoài trời.