eLinkKVM – Thiết bị điều khiển máy tính từ xa

Date posted: 07/20/2021

  • CEO: Nguyễn Xuân Hoàng
  •  Email: jerry.nguyen@elinkgate.com
  • -Website: https://elinkgate.net/

E Link Gate là một công ty khởi nghiệp Việt Nam với nền tảng công nghệ điều khiển máy tính từ xa (đã được đăng ký bản quyền tại Mỹ). Mục tiêu của công ty là xây dựng một dịch vụ đám mây giúp khách hàng kết nối tới nhà cung cấp với 3 tiêu chí:

  • Đơn giản (Simple): kết nối tới nhà cung cấp và yêu cầu giải quyết vấn đề với chỉ một chạm.
  • Thông minh (Smart): cho phép nhà cung cấp có thể giải quyết mọi vấn đề về IT của khách hàng từ xa (bao gồm cả việc cài đặt lại hệ điều hành).
  • An toàn (Safe): bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng và của nhà cung cấp dịch vụ.

Hiện nay, công ty đã phát triển dòng sản phẩm thương mại đầu tiên là elinkKVM, thuộc dòng sản phẩm KVM over IP chuyên cho Server trên thị trường nhằm phục vụ mục tiêu chinh phục thị trường trong nước và toàn cầu. Đồng thời, công ty đang tiếp tục phát triển dòng sản phẩm elinkMe, hoạt động như một USB di động được mã hóa dữ liệu quan trọng để ngăn chặn truy cập ẩn danh giúp kết nối với các chuyên gia bằng một nút chạm.

E Link Gate tham dự “Japan and Swiss EP Demo Day 2019”