Thông báo tuyển dụng viên chức 2018

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

 1. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Quản lý doanh nghiệp ươm tạo: 01 người; Kế toán: 01 người; Thủ quỹ: 01 người; Truyền thông: 01 người; Sản xuất thử nghiệm: 01 người; Công nghệ thông tin: 01 người.
 2. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
 3. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 4. a) Người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 5. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;
 6. c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
 7. d) Có lý lịch rõ ràng;
 8. e) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm:

– Người đăng ký dự tuyển phải có bằng chứng chỉ với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) với trình độ tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 1. f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
 2. g) Có kinh nghiệm công tác ít nhất 01 (một) năm tùy theo vị trí tuyển dụng.
 3. h) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

          III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Người đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ gồm:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng và cần ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển trong Đơn đăng ký. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có đóng giáp lai vào hình);
 2. Bản sao y giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
 5. Bản sao Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc, xem xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

 1. Hai ảnh màu cỡ 4×6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 06 tháng);
 2. Ba phong bì có dán tem thư và ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc của người dự tuyển (người nhận);

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24×32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức 2018; vị trí đăng ký dự tuyển (lưu ý: mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một vị trí tuyển dụng); số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

Xem thêm thông tin chi tiết tại file đính kèm

Posted on 21 Tháng Năm, 2018 in Tin tức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top