Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: NHU CẦU TUYỂN DỤNG: Quản lý doanh nghiệp ươm tạo: 01 người; Kế toán: 01 người; Thủ quỹ: 01 người; Truyền thông: 01 người; Sản xuất thử nghiệm: 01 người; Công nghệ thông tin: 01 người. ĐIỀU KIỆN…

Read More →