Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn ươm năm 2018 thông báo thời gian và địa điểm phỏng vấn người dự xét tuyển viên chức làm việc tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao như sau: * Thời gian: Bắt đầu từ 9g00 ngày 10/7/2018 (Thứ Ba). * Địa điểm:  Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao,…

Read More →