Trong cuộc sống bộn bề hiện tại, khái niệm khoảng cách GẦN là một yếu tố quan trọng, có vai trò cao nhất trong những ưu tiên tìm kiếm của con người. Ai ai cũng mong muốn làm việc gần nhà, hẹn gần nhà, mua bán gần nhà, ở trọ gần công ty, v.v… hay…

Read More →