Smart City – Mô hình thành phố thông minh

Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các nước đã và đang phát triển xây dựng những thành phố, đô thị hiện đại sử dụng công nghệ cao tiến tới kiến trúc thành phố thông minh dựng. Mô hình “Thành phố thông minh ứng dụng Internet Of Things” của nhóm Smart City đã được thiết kế, chế tạo và cài đặt thử nghiệm. Các hệ thống ứng dụng công nghệ Internet of Things. Máy chủ thu nhận thông tin, thiết lập các chế độ điều khiển xử lý, tương tác với các thiết bị, cơ cấu chấp hành thông qua kết nối Internet, giao diện điều khiển trên website. Trên cơ sở mô hình thử nghiệm này có thể phát triển thêm các chức năng mới (cho các thông số cần đo, hệ điều khiển tự động khác nhau điều tiết giao thông, cảnh báo lũ lụt, hệ thống chiếu sáng tự động, dữ liệu bãi đỗ xe…)

Hệ thống tự động hoá áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống xã hội thể hiện đô thị văn minh, hiện đại, sạch sẽ. Thu hút nhà đầu tư vào phát triển du lịch, kinh doanh bất động sản, địa ốc, xây dựng thương hiệu và hình ảnh cho các tập đoàn công nghệ. Xuất phát từ thực tiễn, nhóm đề xuất xây dựng mô hình một thành phố thông minh

bao gồm thiết kế, chế tạo và cài đặt thử nghiệm một số hệ thống như:
1. Hệ thống theo dõi, thu thập, lưu trữ các thông số về môi trƣờng nhƣ: nhiệt độ,độ ẩm, nồng độ chất thải trong không khí, nồng độ các chất độc hại trong nƣớc sinh hoạt…Hệ thống có các node mạng cảm biến tự động thu thập và gửi dữ liệu về lƣu trữ trên máy chủ phục vụ nghiên cứu, đánh giá và làm các báo cáo cho các cơ quan chức năng chuyên môn.
2. Hệ thống giám sát các hiện tƣợng bất thƣờng nhƣ hỏa hoạn, động đất, sụt lún để tự động cảnh báo cho tổ chức, cá nhân để kịp thời xử lý hạn chế thiệt hại

3. Hệ thống tự động điều khiển thiết bị nhƣ tự động bật/tắt đèn giao thông nhằm tiết kiệm điện; hệ thống đóng/mở cổng bãi đỗ xe đồng thời có thể đếm số xe vào bãi để cảnh báo và ngăn chặn không cho xe vào thêm tránh tắc nghẽn.
4. Hệ thống pin mặt trời để cung cấp nguồn điện cho các thiết bị hoạt động trong môi trƣờng ngoài trời…….

Các hệ thống trên đều ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT), có máy chủ thu nhận thông tin, thiết lập các chế độ điều khiển xử lý, tƣơng tác với các thiết bị, cơ cấu chấp hành thông qua kết nối Internet, giao diện điều khiển trên website.

Posted on 14 Tháng Chín, 2018 in Tin tức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top