Location Tech Hackathon 2018

Subscription “LOCATION TECH HACKATHON 2018”: HERE

About HERE: https://developer.here.com


 

Posted on 29 Tháng Mười, 2018 in Maker Space, Tin tức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top