Công nghệ nuôi tôm đo 5 chỉ số

Hiện nay ngành thủy sản đang có xu hướng đầu tư quy mô lớn xây dựng mô hình nuôi công nghệ cao nhằm giảm rủi ro từ môi trường, dịch bệnh và nâng cao năng suất. Mỗi ao nuôi đầu tư ban đầu khá tốn kém nhưng vẫn phải dùng phương pháp quản lý thủ công và đo các chỉ tiêu môi trường bằng testkit (hoặc các bút đo) vừa thiếu chính xác vừa tốn nhân công, khó quản lý từ xa. Và đặt biệt không có số liệu để truy xuất thống kê sau này .

Hiểu được những yếu tố trên, Công ty TNHH Tép Bạc cho ra đời 1 sản phẩm:

– Hình thức áp dụng hệ thống quản lý trại nuôi thông qua ứng dụng kết hợp với thiết bị đặt tại mỗi ao nuôi gửi các chỉ tiêu môi trường nước liên tục về server đã giúp cho việc quản lý dễ dàng và chính xác hơn, tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo giám sát ao nuôi.

Đặc tính kỹ thuật của sản phẩm hay tính chất của dịch vụ

– Hệ thống quản lý trại nuôi thông qua ứng dụng kết hợp với thiết bị đặt tại mỗi ao nuôi gửi các chi tiêu môi trường nước liên tục về server. Với dữ liệu này và các số liệu nhật ký ao nuôi, hệ thống đưa ra những cảnh báo và gợi ý hướng xử lý phù hợp.

Tính mới, tính sáng tạo của sản phẩm so với các sản phẩm tương tự hiện có

– Hiện tại các trại nuôi đo môi trường mỗi ngày 2 lần bằng các testkit hoặc máy đo bằng pin số liệu đo được ghi vào sổ tay nhật ký ao nuôi hoặc Exwl. Việc quản lý này tốn nhiều nhân lực, đo môi trường thủ công thiếu chính xác và không liên tục rủi ro lớn, khó quản lý từ xa cho các trang trại lớn. Không có số liệu thống kê truy suất sau này.

– Giải pháp này sẽ hòan thiện quy trình quản lý trại nuôi tôm, cá và thay dổi mô hình chuỗi cung ứng hiện tại đang là vấn đề lớn của ngành nông nghiệp Việt Nam. Một giải pháp triển khai rất đơn giản nhưng là một cách mạng thực sự trong ngành thủy sản: Giúp trang trại nuôi giảm rủi ro, giảm chi phí, có được đầu ra.

Tiến tới công nghệ nuôi tôm trong năm 2019, Tép Bạc sẽ tăng thêm chỉ số đo của ao tôm/cá lên 8 chỉ số để độ chính xác trong việc chăn nuôi nông sản hiệu quả hơn.

Posted on 21 Tháng Sáu, 2018 in Tin tức Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao SHTP-IC

Share the Story

About the Author

Leave a reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top