Category Archive for: Maker Space

Location Tech Hackathon 2018

Subscription “LOCATION TECH HACKATHON 2018”: HERE About HERE: https://developer.here.com  

Không gian sáng chế Maker Innovation Space

Thông tin chung Không gian Đổi mới Dành cho Nhà Sáng chế là một phần quan trọng trong Dự án của USAID “Xây dựng Liên minh trường Đại học và Doanh nghiệp thông qua Sáng tạo và Đổi mới Công nghệ” (Dự án BUILD-IT). Dự án BUILD-IT bắt đầu được triển khai vào cuối năm…

Read More →

Back to Top