Vừa qua trong 2 ngày 5/8 và 19/8/2017, tại Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao đã diễn ra chương trình Maker Space Workshop – Ứng dụng phần mềm Inventor để thiết kế 3D Trong 2 ngày đào tạo về in 3D tại Maker Space Quận 9 đã thu hút được gần 100 người đến tham…

Read More →