10 năm trước SHTP-IC là một đơn vị được thành lập với chỉ vài nhân viên và những lãnh đạo tiền nhiệm là những người nhiệt huyết chấp nhận những khó khăn đi phát triển lĩnh vực còn khá mới mẻ thời điểm đó: Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Giờ đây SHTP-IC đã…

Read More →